امام خمینی و نقش مشارکتی مردم در نظام سیاسی
40 بازدید
ناشر: نشر شهاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی