خاتمی در تحقق شعارهای خود موفق بوده است
46 بازدید
محل نشر: صبح امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی