سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 
ریاست 
1368/03/29 
1375/05/31 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجلس شورای اسلامی 
نماینده مجلس شورای اسلامی دوره پنجم 
 
 
اجرائی 
همکاری 
روزنامه انتخاب 
صاحب امتیاز و مدیر مسوول 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
رئیس شورای نظارت 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
عضو شورای سیاستگذاری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
اجلاس تاسیسی بین المجالس اسلامی 
سخنگوی 
 
 
علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
عضو هیات امنا  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
عضو هیات امنا و هیات مدیره 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه باقرالعلوم 
عضو هیات امنا 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز بین‌المللی انتشارات الهدی 
عضو هیات امنا 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
عضو نظارت بر فیلم  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای عالی میراث فرهنگی کشور 
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
معاون بین‌الملل، حقوقی، مجلس و استانها 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو 
رئیس کمیته  
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان نظام پزشکی کشور و انجمن اسلامی پزشکان کشور 
عضو 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مدیر کمیته فرهنگ اسلامی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی 
عضو بعثه و مسئول کمیته خبری و رسانه‌ها 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
عضو هیات مدیره 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه پزشکی فاطمیه قم 
عضو هیات امنا  
 
 
اجرائی 
همکاری 
کمیته پزشکی جانبازان قم 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کلینیک پزشکی بنیاد جانبازان قم 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای بررسی کتاب قم 
عضویت 
 
 
اجرائی و علمی